Thêm lối tắt màn hình chính trên Firefox Preview

Dễ dàng truy cập các trang yêu thích của bạn bằng cách thêm các phím tắt vào Màn hình chính. Khi bạn nhấn một phím tắt, trang sẽ mở trong Firefox Preview. Đổi tên các phím tắt của bạn

  1. Mở trang bạn muốn thêm vào màn hình chính.
  2. Chạm vào nút menu.

    new preview menu updated
  3. Chạm Thêm vào màn hình chính.

    add to home screen preview
  4. Nhập tên cho lối tắt của bạn (tùy chọn có thể không có sẵn cho một số trang) hoặc sử dụng tên mặc định.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support